"; echo""; echo""; ?>
"; } //Als er geen bandnaam is opgegeven, geef foutmelding else{ echo"Geen bandnaam opgegeven!

"; } } //Als de naamswijziging nog niet is bevestigd, maak een tekstvak voor de //nieuwe naam else{ ?> Geef een nieuwe naam voor uw band op:
"; ?> ".$eind; exit; } } } //Als goto is geset en op b staat (er is een nieuw bericht geplaatst), vernieuw //de pagina en ga naar de onderkant if(isset($_GET['goto']) && $_GET['goto'] == "b"){ echo ""; } //Als n geset is (een lid is toegevoegd aan de band), weergeef zijn/haar naam if(isset($_GET['n'])){ echo"".$_GET['n']." is succesvol toegevoegd aan ".$naam.".

"; } //als a geset is (de bandnaam is geweizigd), weergeef de nieuwe naam if(isset($_GET['a']) && $_GET['a'] == '1'){ echo"Bandnaam succesvol gewijzigd in ".$naam.".

"; } //Uitvoer ?>
"; if($maker == $gebruiker){ echo""; } } if($i < $num-1){ echo""; } } } //Geen artiesten in de band else{ echo"Deze band heeft nog geen leden!"; } } echo"
Gemaakt door: ".$maker.""; ?>
Leden: "; } //Is de gebruiker niet de maker, geef dat aan else{ echo"U bent niet de maker van deze band!
"; } } //Als er artiesten in de band zitten if($num > 0){ for($i=1; $i<=$num; $i++){ //Haal de gegevens op uit de database en geef die weer $result = mysql_query("SELECT vnaam, instrument, artiestnr FROM artiesten WHERE artiestnr = '$arr[$i]'"); while(list($vnaam, $instrument, $anr) = mysql_fetch_row($result)){ if($instrument == "gitaar" || $instrument == "zang" || $instrument == "keyboard" || $instrument == "drum" || $instrument == "bas"){ $instr = ""; } else{ $instr = ""; } if($i != 1){ echo"
"; } echo"".$vnaam." ".$instr."verwijder
"; if($maker == $gebruiker){ echo""; echo""; echo""; } ?>


Minimail van ".$naam."
"; $bernr = 1; $zoeknr = "b".$bnr; $bericht = mysql_query("SELECT tekst, poster, DATE_FORMAT(`datum`,'%d/%m %H:%i') FROM minimail WHERE artiestnr = '$zoeknr' ORDER BY id"); while(list($tekst, $poster, $datum) = mysql_fetch_row($bericht)){ $resa = mysql_query("SELECT artiestnr FROM gebruikers WHERE gebruikersnaam = '$poster'"); list($panr) = mysql_fetch_row($resa); $tekst = nl2br ( $tekst ); $bsmile=array(":)", ":D", ":$", ":S", "(H)", "(6)", ":@", ":|", ":(", ":O", ":P", ";)"); $asmile=array('', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', ''); $tekst=str_replace($bsmile,$asmile,$tekst); echo"
".$poster." (".$datum.")"; echo"
".$tekst."
 

"; $bernr++; } if($bernr == 1){ echo" ".$naam." heeft nog geen minimail!"; } ?>


Stuur een minimail aan : '; ?>


 
 "; } } //Als er geen bandnummer is opgegeven, geef een foutmelding else{ echo" Geen bandnummer ingevoerd!"; } echo"".$eind; ?>