"; } else{ $instrument .= " "; } if($tvoegsel != NULL){ $naam = $vnaam." ".$tvoegsel." ".$anaam; } else{ $naam = $vnaam." ".$anaam; } //Omzetten database variabelen naar weer te geven tekst if($erv_inst == 1){ $erv_inst = "0-5 jaar"; } else if($erv_inst == 2){ $erv_inst = "5-10 jaar"; } else if($erv_inst == 3){ $erv_inst = "10-15 jaar"; } else if($erv_inst == 4){ $erv_inst = "15-20 jaar"; } else if($erv_inst == 5){ $erv_inst = ">20 jaar"; } //$smaak splitsen $arr=explode('-',$smaak); $asmaak = $arr[1]; if($arr[2]!=NULL){$bsmaak = ", ".$arr[2];}else{$bsmaak = NULL;} if($arr[3]!=NULL){$csmaak = ", ".$arr[3];}else{$csmaak = NULL;} if($arr[4]!=NULL){$dsmaak = ", ".$arr[4];}else{$dsmaak = NULL;} if($arr[5]!=NULL){$esmaak = ", ".$arr[5];}else{$esmaak = NULL;} $smaak = $asmaak.$bsmaak.$csmaak.$dsmaak.$esmaak; if($foto != NULL){ $foto = "ja"; } else{ $foto = "nee"; } //Uitvoer echo""; } ?>
Naam Leeftijd Geslacht Instrument Ervaring Smaak Foto
".$vnaam."".$leeftijd."".$geslacht."".$instrument."".$erv_inst."".$smaak."".$foto."