".$eind; exit; } //Als je net een bericht geplaatst hebt, ga naar de onderkant van de pagina if(isset($_GET['goto']) && $_GET['goto'] == "b"){ echo ""; } //Haal gegevens op $aresultaat = mysql_query("SELECT gebruikersnaam FROM gebruikers WHERE artiestnr = '$artiestnr'"); list($artiest) = mysql_fetch_row($aresultaat); //Menu, verschillend wanneer ingelogd of uigelogd?>
Profiel van ".$vnaam.""; //Splits de datum in dag, maand en jaar $day = substr($bdate,6,2); $month = substr($bdate,4,2); $year = substr($bdate,0,4); //Bereken de leeftijd $year_diff = date("Y") - $year; $month_diff = date("m") - $month; $day_diff = date("d") - $day; if ($month_diff < 0){ $year_diff--;} elseif (($month_diff==0) && ($day_diff < 0)){ $year_diff--;} $leeftijd = $year_diff; //Voeg instrument icoontjes toe if($instrument == "gitaar" || $instrument == "zang" || $instrument == "keyboard" || $instrument == "drum" || $instrument == "bas"){ $instrument .= " "; } else{ $instrument .= " "; } //Uitvoer van wat hierboven wordt opgevraagd ?>
Naam ".$vnaam." ".$tvoegsel." ".$anaam."";}else{echo"".$vnaam." ".$anaam."";}?>
Geboortedatum ".$day."-".$month."-".$year."";?>
Leeftijd ".$leeftijd."";?>
Geslacht ".$geslacht."";?>
Email ".$email."";?>
Telefoonnummer ".$telnr."";}else{echo"-";}?>
Instrument ".$instrument."";?>
Bands gemaakt "; } echo"".$bandnaam.""; $i++; } //Als er nog geen bands zijn gemaakt, weergeef een streepje if(mysql_num_rows($eresultaat) == 0){ echo"-"; } ?>
Lid van "; } echo"".$zbnaam.""; $check = true; $x++; } } //Als er geen bands zijn gevonden, weergeef een streepje if(!$check){ echo"-"; } ?>
Ervaring ".$erv_instp.""; ?>
Smaak ".$smaakp.""; ?>
Foto '; } else if($breedte > 140 || $hoogte > 140){ if($hoogte > $breedte){ echo''; } else{ echo''; } } } //Komt de foto wel van een andere site, stel de hoogte //in op 140 pixels else{ echo''; } } //Als er geen foto is opgegeven, weergeef een streepje else{ echo"-"; }?>
Youtube filmpje ".$filmpje.""; } else{ echo"-"; } ?>


".$vnaam."’s minimail
"; $bnr = 1; //Haal tekst en gegevens uit de database $bericht = mysql_query("SELECT tekst, poster, DATE_FORMAT(`datum`,'%d/%m %H:%i') FROM minimail WHERE artiestnr = '$artiestnr' ORDER BY id"); while(list($tekst, $poster, $datum) = mysql_fetch_row($bericht)){ $resa = mysql_query("SELECT artiestnr FROM gebruikers WHERE gebruikersnaam = '$poster'"); list($panr) = mysql_fetch_row($resa); $tekst = nl2br ( $tekst ); //Voeg de smiles in $bsmile=array(":)", ":D", ":$", ":S", "(H)", "(6)", ":@", ":|", ":(", ":O", ":P", ";)"); $asmile=array('', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', ''); $tekst=str_replace($bsmile,$asmile,$tekst); echo"
".$poster." (".$datum.")"; echo"
".$tekst."
 

"; $bnr++; } //Geen berichten, weergeef dat if($bnr == 1){ echo" ".$vnaam." heeft nog geen minimail!"; } ?>


Stuur een minimail aan : '; ?>


 
 "; }?>